• shiraz-sirkhot represented by Models International portfolio image

Shiraz Sirkhot

  • Height: 179cm/5'10.5"